kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija
Puikiai vertinama akių klinika Lietuvoje ir Skandinavijoje

Akių ligos

Akies obuolio raumenys

Akies obuolį įvairiomis kryptimis sukinėja šeši raumenys; keturi tiesieji ir du įstrižieji. Tiesieji raumenys, musculus rectus medialis, lateralis, superior, inferior ir viršutinis įstrižasis, obliquus superior, prasideda orbitos viršūnėje prie sausgyslinio žiedo, anulus tendineus communis. Tarp šių raumenų susidaro piltuvėlio formos ertmė (16 pav.). Akį judinančių rau­menų sausgyslės prie odenos prisitvirtina prieš ekvatorių. Viršutinis įs­trižasis raumuo eina pagal viršutinę orbitos sieną, pereina per standžią fibrozine kilpa,trochlea, pasuka atgal ir, palindęs po viršutiniu tiesiuoju raumeniu, prisitvirtina prie odenos. Apatinis įstrižasis raumuo prasideda nuo apatinio akiduobės krašto, eina į lateralinę pusę, pakyla aukštyn ir prisitvirtina odenoje po lateraliniu tiesiuoju raumeniu. Visus raumenis supa fascijos, kurios priekyje susilieja su akies obuolio kapsule, fascia bulbi s. capsula Tenoni. Raumenų veikla: išorinis tiesusis raumuo suka į lateralinį šoną, tiesusis vidinis — į vidų. Viršutinis tiesusis raumuo kelia akies obuolį į viršų ir į medialinę pusę. Tiesusis apatinis raumuo lenkia akį žemyn ir i vidinę pusę, o apatinis įstrižasis kelia akį aukštyn ir į lauko pusę. Išorinį lateralinį raumenį inervuoja n. abducens šakutė, viršutinį įstrižą­jį — n. trochlearis. Visi kiti raumenys gauna inervaciją iš n. oculomotorius.