kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija

Akių ligos

Akies obuolio kraujagyslės

Arterinis kraujas į orbitą ir akies obuolį patenka iš arteria carotis interna, jos šakos akinės arterijos, a. ophthalmica.

Uogenos kraujagyslės: iš akinės arterijos atsišakoja užpakalinės trum­posios krumplyninės arterijos, aa. ciliares posteriores breves, kurių yra apie 20, dvi ilgosios krumplyninės arterijos, aa. ciliares posteriores longae, priekinės krumplyninės arterijos, aa. ciliares anteriores, kurių yra apie 17.

Užpakalinės trumposios krumplyninės arterijos praduria sklerą, žie­du apsupa regos nervą, sulenda į akies vidų, išsišakoja ir sudaro gyslainę. Tinklainės neuroepitelinė dalis maitinama iš gyslainės choriokapiliarų.

Ilgosios krumplyninės arterijos, pradūrusios sklerą iš lateralinio ir medialinio akies obuolio šonų, eina tarp gyslainės ir odenos iki krumplyno priekinės dalies ir čia šakojasi, jungiasi su priekinėmis krumplyninėmis arterijomis, aprūpina krauju rainelę ir krumplyną, sudarydamos kraujagyslinį vainiką, circulus arteriosus iridis major, dalis šio žiedo krauja­gyslių jungiasi su gyslainės kraujagyslėmis,aa. recurentes chorioideae. Priekinės krumplyninės arterijos yra tąsa raumeninių arterijų, kurios, per 5—6 mm nuo ragenos krašto pradūrusios sklerą, sulenda i akies vidų, o dalis šių arterijų šaku­čių pasiekia ragenos pakraštį, išsišakoja ir sudaro ragenos pakraščio kraujagysles, kapilia­rus, rete vasculosum pericorneale (13 pav.). Taip pat anastomozuojasi su junginės krau­jagyslėmis ir dalyvauja jos mi­tyboje.

Kraujagyslinio dangalo ve­ninis kraujas teka į gyslainėje esantį tankų venini rezgini, iš kurio kraujas išteka 4—6 sūkurinėmis venomis, vv. vorhcosae, kurios ties ekvatoriumi pro skleroje esančias angutes išlenda iš akies obuolio. Sūkurinės venos įteka į akines venas. vv. ophthalmicae.

Į tinklainę ateina akinės arterijos šaka — centrinė tinklainės arterija a. centralis retinae. Ji, eidama nervo viduriu, įlenda į regos nervą, pasie­kia nervo diską, suskyla į apatinę ir viršutinę šakas, dichotomiškai šakojasi tinklainės smegenų sluoksnyje ir aprūpina krauju šią tinklainės dalį. Fovea centralis srityje tinklainės kraujagyslių nėra (14 pav.). Visas tinklainės ar­terijas lydi bendravardės venos. Jos susirenka į centrinę tinklainės veną, kuri iš akies obuolio išteka greta centrinės tinklainės arterijos, patenka į viršutinę akinę veną, v. ophthalmica superior, arba į akytąjį antį, sinus cavernosus.