kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija
Puikiai vertinama akių klinika Lietuvoje ir Skandinavijoje

Akių ligos

Akies obuolio inervacija

Sensorinė inervacija. Akies obuolys ir jo priediniai organai juntamąją inervaciją gauna iš trišakio nervo, n. trigeminus, šakos — akinio nervo, nervus ophthalmicus, kuris per fissura orbitalis superior patenka į orbitą, dalijasi į tris šakas: n. frontalis, lacrimalis, nosociliaris (15 pav.).

Judinamieji nervai iš n. abducens, n. trbchlearis, n. oculomotorius ir simpatiniai nervai ateina iš vidinės miego arterijos nervinio rezginio, plexus a. carotis interna.

Iš viršutinės lateralinės regos nervo pusės per 5—6 mm nuo užpakali­nio akies poliaus guli ganglion ciliare. Tai išorinis ganglijas, gaunąs moto­rinę šakutę iš n. oculomotorius, sensorines iš n. trigeminus ir simpatinio nervo skaidulas iš plexus caroticus. Šio ganglijo trumpieji krumplyniniai nervai, nn. ciliares breves, praduria odeną užpakalinėje akies obuolio da­lyje ir sulenda į akies obuolio vidų. Nervi ciliares longi ateina ne iš ganglion ciliare, bet iš n. trigeminus šakos, n. nasociliaris ir sulenda į akį, o pasiekę krumplyną, jie susiraizgo į plexus ciliaris. Šie nervai inervuoja rainelėje ir krumplyne esančius raumenis, teikia sensorinę inervaciją ir dalyvauja ragenos inervacijoje.