kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija
Puikiai vertinama akių klinika Lietuvoje ir Skandinavijoje

Akių ligos

Akių traumos

Regos organo traumos sudaro 15—20% visos akių patologijos. Akių pažeidimus galima suskirstyti į pramoninius, žemės ūkio, buities ir vaikų traumas. Reikėtų išskirti kovines (karo) traumas. Kiekviena traumos rūšis turi savo ypatumus. Pramoninės traumos įvyksta pažeidus akį metalo skeveldromis, drožlėmis, stiklo šu­kėmis. Žemdirbių akių traumos panašios į pramonines traumas, ta­čiau kai kurios žemės ūkio traumos yra specifinės (karvė įduria ragu, akis pažeidžiama botagu ir kt.). Labai įvairios buitinės traumos (akis suža­lojama žirklėmis, adata, peiliu, stiklu, lazda ir kt.).

Vaikų akių traumos turi daug specifinių bruožų. Daugiausia vaikai susižeidžia žaisdami ir išdykaudami (šaudydami lanku, svaidydami akmenis, sniego gniūžtes, sprogdindami įvairius sprogmenis ir kt.).

Kovinėms (karo) traumoms būdingi sunkūs akių (dažniausiai abiejų) pažeidimai, į akis ar jų priedus patekę svetimkūniai (dažniausiai nemagnetiniai). Sprogimo metu dažniausiai pažeidžiamos ne tik akys, bet ir veidas arba kitos kūno vietos. Kovinės traumos dažnai būna kombi­nuotos (pavyzdžiui, terminis ir mechaninis, mechaninis ir radiacinis pažeidimai ir kt.).

Akių traumos skirstomos:

  • mechaninės (sumušimai, nekiaurinės ir kiaurinės žaizdos);
  • cheminės terminės, spindulinės (nudegi­mai). Pagal lokalizaciją, traumos skirstomos: akiduobės; akies priedų (vokų, junginės, ašarų aparato);
  • akies obuolio. Pagal pa­kenkimo sunkumo laipsnį traumos gali būti: lengvos, vidutinės, sunkios,  labai sunkios.