kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija
Puikiai vertinama akių klinika Lietuvoje ir Skandinavijoje

Akių ligos

Kiauriniai akies obuolio sužeidimai

Tai tokie sužeidimai, kai sužalojami visi fibrozinio dangalo sluoks­niai.

Pagal žaizdos lokalizaciją jie skirstomi taip:

  • ragenos, vulnus corneae perforans;
  • ragenos ir odenos, vulnus corneoscleralis per­forans;
  • odenos, vulnus sclerae perforans. Be to, kiauriniai sužeidimai gali būti dvigubi (yra įėjimo ir išėjimo angos), o pats sunkiausias kiaurinis sužeidimas — tai akies sutraiškymas.

Kiauriniai akies obuolio sužeidimai padaromi metalo, stiklo, plast­masės skeveldromis arba aštriais daiktais: peiliu, adata, yla ir kt. Skeveld­ra, sužeidusi akies obuolį, gali likti jo viduje bet kurioje vietoje. Tokie svetimkūniai vadinami akikrisliais, corpus alienum intraoculare. Tačiau svetimkūnis gali atsidurti ir akiduobėje, corpus alienum orbitae.

1) Ragenos kiauriniai sužeidimai. Ligonis dažnai pasako, kad traumos metu iš akies ištekėjo „šiltas kraujas“. Iš tikrųjų, iš akies ištekėjo priekinės kameros skystis. Akį skauda. Būna mišri injekcija. Sumažėja regos aštrumas.

Diagnozuoti ragenos kiaurinį sužeidimą nesunku tuomet, kai yra nors vienas absoliutus šio sužeidimo simptomas:

  • ragenos žaizdos kraštai nesusiglaudę;
  • žaizdoje įstrigusi rainelė (LXXXIX pav.);
  • žaiz­da su suglaustais kraštais, o biomikroskopuojant matyti, kad pažeisti visi ragenos sluoksniai;
  • akikrislis. Diagnostikai labai svarbūs yra priekinės kameros gylio pakitimai — išnykusi, sekli, nevienodo gylio priekinė ka­mera ir akies hipotonija.

Gydymas: urgentinis chirurginis — užsiūti žaizdą. Jei iškritusi, nesutraiškyta ir neinfekuota rainelė, tai ji reponuojama atgal, kitais atvejais — pažeistos rainelės dalis pašalinama (iridectomia). Jei yra lę­šiuko masių priekinėje kameroje, jas reikia išplauti. Priekinių sąaugų profilaktikai į priekinę kamerą sušvirkščiamas sterilus oras.

2) Kiauriniai ragenos ir odenos sužeidimai. Jiems esant, yra ragenos kiaurinių žaizdų simptomai. Be to, matyti limbo ir odenos žaizda, kurios kraštai nesusiglaudę. Žaizdoje gali būti Įstrigę ar pro ją iškritę krumply­nas, gyslainė, stiklakūnis.

Gydymas: urgentinis chirurginis — užsiūti žaizdą.

3) Odenos kiauriniai sužeidimai. Šiais atvejais dažniausiai nebūna akies dirginių ir ne itin skauda. Matyti nesuglaustais kraštais žaizdą, pro kurią gali būti iškritusi gyslainė, krumplynas ar stiklakūnis. Priekinė kamera paprastai būna gili, akispūdis sumažėjęs.

Gydymas: urgentinis chirurginis — užsiūti žaizdą.

Jei yra kiaurinis akies obuolio sužeidimas, labai svarbu laiku ir kvali­fikuotai suteikti pirmąją medicininę pagalbą. Tai padaryti turi mokėti visų specialybių gydytojai. Į sužeistąją akį sulašinami dezinfekuojantys tirpalai (Sol. Sulfacyli natrii 20%, Sol. Laevomycetini0,25% ar kt.), į rau­menis švirkščiama antitetaninio serumo ir antibiotikų. Užrišamos abi akys (binokulinis tvarstis), t. y. akims suteikiama ramybė, nes po tvarsčiais akys nejuda. Ligonis guldomas ant nugaros ir tokioje padėtyje skubiai vežamas į akių ligų kliniką.