kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija
Puikiai vertinama akių klinika Lietuvoje ir Skandinavijoje

Akių ligos

Akiduobės traumos

Akiduobės traumų taip pat gali būti įvairių. Pažeidimai, kurie įvyksta sumušus akiduobę (smūgis sunkiu daiktu, sprogimas, susimušimas griū­nant ir t. t.) arba sužeidus (šautinės, durtinės žaizdos), vadinami tiesioginėmis traumomis, o tokios traumos, kurios plinta nuo aplinkinių veido ar kaukolės sričių — netiesioginėmis traumomis.

Reikia atskirai aprašyti:

1) akiduobės minkštųjų audinių
2) akiduobės kaulų pažeidimus.

Akiduobės minkštųjų audinių pažeidimai

Jie dažniausiai būna vei­kiant žalojančiam faktoriui iš priekio, kartu sužeidus akies obuolį ir vokus:

a) Akiduobės kraujosruva. Tai akiduobės tiesioginio pažeidimo padarinys. Kraujas išstumia akies obuolį, egzophthalmus, ir gali patekti į vokus ir po jungine.

b) Akiduobės svetimkūniai. Dažniausiai būna metaliniai (nu­lūžęs peilio gabalėlis, viela, kulka, šratai, sprogmenų skeveldros ir kt.). Tokius svetimkūnius nesunku diagnozuoti rentgenologiškai. Pasitaiko medinių bei plastmasinių svetimkūnių. Juos galima nustatyti sužinojus traumos aplinkybes arba pagal ilgai negyjančias fistules.

c) Akies judinamųjų raumenų pažeidimas. Jis pasireiškia raumenų paralyžiumi, t. y. sutrinka akies obuolio judesiai.

d) Regos nervo pažeidimas. Visiškai nutrūkus regos nervui, akis staiga apanka, tačiau išlieka netiesioginė vyzdžio reakcija į šviesą.

e) Akies obuolio trauminis išnirimas. Akis išversta iš akiduo­bės ir yra prieš vokų plyšį. Ji dar laikosi ant regos nervo ir vieno kito raumens. Toks pažeidimas dažniausiai įvyksta tada, kai žalojantis daiktas įsminga iš akiduobės lateralinės pusės.

f) Trauminė akies obuolio enukleacija. Tuomet akies obuolys yra atplėštas nuo regos nervo ir raumenų, akiduobė — tuščia. Toks pa­žeidimas gali būti, kai žmogui įspiria arklys, po autoavarijos, sprogimo. Psichiniai ligoniai gali patys sau išplėšti akies obuolį.

2. Akiduobės kaulų pažeidimai. Akiduobės kaulai gali lūžti stipriai sumušus, šovus į smilkinį arba sužeidus akiduobę sprogmenų skeveldro­mis. Tokiais atvejais dažniausiai pažeidžiamas ir regos nervas. Jis plyšta, suspaudžiamas kanale ar atitrūksta nuo akies obuolio. Dažniausiai atsiranda didelė kraujosruva akiduobėje, egzoftalmas. Akiduobės kaulų lūžio simptomatika yra labai įvairi ir priklauso nuo daugelio faktorių (kraujosruvų, lūžusių kaulų dislokacijos, raumenų, regos nervo pažeidi­mo ir kt.).

a) Akiduobės emfizema. Dažniausiai būna sumušus ir lūžus akytkaulio prienosinio ančio sienelei, kai oras patenka į akiduobės minkštuo­sius audinius. Tuomet akies obuolys būna išstumtas į priekį, paspaudus jis gali grįžti atgal. Jei oro yra ir vokuose, tai palpuojant jaučiama krepitacija.

b) Trauminis enoftalmas ir egzoftalmas. Lūžus akiduobės kaulams, pasikeitus lūžusių kaulų padėčiai, akiduobės talpa gali padidėti arba sumažėti. Pirmuoju atveju akies obuolys pasislinks atgal, enophthalmus, antruoju — į priekį, exophthalmus.

c) Akiduobės viršutinio plyšio sindromas. Šis sindromas atsiranda lūžus akiduobės viršutinės sienos kaulams prie šios sienos vir­šūnės. Pažeidžiami akies obuolio judinamieji nervai, trišakio nervo pirmoji šaka ir akiduobės vena. Akies obuolys būna nejudrus, ragenos trofika — sutrikusi. Greitai atsiranda neuroparalyžinis keratitas.

d) Abiejų akiduobių sužeidimai. Jie dažniausiai būna šautiniai, kai kulka arba skeveldra pataiko į lateralinę akiduobės sienelę ir sulaužo­mi abiejų akiduobių kaulai. Jeigu žaizdos kanalas eina arti akiduobės vir­šūnės, tai pažeidžiami abu regos nervai ir galvos smegenys.

Sužeidus akiduobę gali būti pažeisti prienosiniai ančiai, dažnai ir akies obuolys, būna kiaurinių žaizdų ar net sutraiškomas akies obuolys.

Akiduobės traumų dažniausios komplikacijos — flegmona ir osteomielitas.

Akiduobės sužeidimų gydymas

Pirmiausia — chirurgiškai sutvarkyti žaizdą: pašalinti kaulų nuolaužas, sutraiškytus minkštuosius audinius ir svetimkūnius. Trauminis osteomielitas gydomas chirurgiškai: daromas pjūvis minkštuose audiniuose, pašalinami kaulų sekvestrai, aštriu šaukštu­ku išgrandomi pažeisti kaulai. Visuomet skiriama plataus veikimo spek­tro  antibiotikų.

Akiduobės svetimkūnius gali prireikti pašalinti ir vėliau. Pagrindinės indikacijos šalinimui — tai uždegiminis procesas akiduobėje, skausmai, sumažintas akies obuolio judrumas, egzoftalmas.