kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija
Puikiai vertinama akių klinika Lietuvoje ir Skandinavijoje

Akių ligos

Dvigubi akies obuolio sužeidimai

Tai tokie kiauriniai akies obuolio sužeidimai, kai yra įėjimo ir išėjimo angos.

Tokių sužeidimų diagnostikai svarbu atkreipti dėmesį į absoliučius simptomus:

  • įėjimo ir išėjimo angos priešpriešiais esančiose akies obuolio dalyse, arba oftalmoskopuojant matyti išėjimo anga;
  • kiaurinė akies obuolio žaizda ir retrobulbarinis svetimkūnis. Santykiniai simptomai — tai kiaurinė žaizda su egzoftalmu, su akies skausmu ją judi­nant, su akies užpakalinės dalies deformacija, su absoliučiu aklumu, prie­kinės kameros pagilėjimu. Jei yrą keli santykiniai simptomai, tai jų diag­nostinė vertė tokia pati kaip ir vieno absoliutaus simptomo. Gydymas — chirurginis.