kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija
Puikiai vertinama akių klinika Lietuvoje ir Skandinavijoje

Akių ligos

Korekciniai stiklai

Norint ištaisyti įvairias refrakcijos ydas, reikia korekcinių akinių. Jų stiklai gali būti sferiniai, cilindriniai, sferocilindriniai ir prizminiai.

Sferiniai stiklai naudojami hipermetropijos (toliaregystės) ir mio­pijos (trumparegystės) korekcijai. Toliaregystei koreguoti reikia abipus išgaubtų, convex, sferinių stiklų (45 pav., a, b, c). Pagal dviejų prizmių, suglaustų savo pagrindais, principą tokie stiklai per juos perėjusius spin­dulius suglaudžia. Suglaudžiantys stiklai vadinami teigiamais (pliusi­niais) ir žymimi pliuso ( + ) ženklu.

Trumparegystei ištaisyti naudojami abipus įgaubti, concav, stiklai (45 pav., d, e, f), kurie pagal dviejų prizmių, suglaustų savo viršūnėmis, principą per juos perėjusius spindulius paskleidžia (46 pav., a, b). Spindulius paskleidžiantys stiklai vadinami neigiamais (minusiniais) ir žymimi minuso (—) ženklu.

Paprastam astigmatizmui ištaisyti naudojami sklaidantys ir suglauddžiantys cilindriniai stiklai (47 pav.). Cilindriniai stiklai turi savybę laužti spindulius tik statmena stiklo ašiai kryptimi.

Norint ištaisyti sudėtingą ir mišrų astigmatizmą, naudojami kombi­nuoti sferocilindriniai stiklai.

Prizminiai stiklai naudojami sutrikus akių raumenų pusiausvy­rai. Jų tikslas yra padėti fuzijai arba abiakiam regėjimui. Jie gali būti derinami su įvairaus gaubtumo sferiniais stiklais.

Kai tuo pačiu metu reikia akinių žiūrėti į tolį ir į arti esančius daiktus, siūlomi bifokiniai stiklai — juose viršutinė, vienaip laužianti spindulius stiklo dalis skirta žiūrėti į tolį, kitaip laužianti, apatinė — į artimus daiktus (48 pav.). Dabar jau ga­minami ir trifokiniai stiklai. Juose tarp stiklo toli ir arti esan­tiems daiktams matyti yra kitas stiklas, pritaikytas tarpiniam at­stumui (49 pav.).