kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija
Puikiai vertinama akių klinika Lietuvoje ir Skandinavijoje

Akių ligos

Šviesos jutimas

Šviesos  jutimas — tai akies sugebėjimas  justi   šviesą ir pažinti jos stiprumo skirtumus. Šviesos jutimo aparatas yra stiebeliai.

Mažiausias šviesos kiekis, kurį akis gali justi, vadinamas dirginamuo­ju šviesos slenksčiu, minimum perceptibile, arba absoliučiu jau­trumu   šviesai.  Jis lygus 7-10 šviesos kvantų. Mažiausias šviesos stiprumo skirtumas, kurį jaučia akis, vadinamas diferenciniu šviesos slenksčiu, minimum separabile.<

Diferencinis šviesos slenkstis klinikai didelės reikšmės neturi.

Dirginamasis šviesos slenkstis yra nepastovus dydis ir priklauso nuo to, ar akis prieš tai buvo šviesoje, ar tamsoje. Iš šviesos įėjus į patamsį, iš pradžių nieko nematyti, vėliau ryškėja stambūs daiktai. Išėjus iš tamsos į šviesą, iš pradžių matome blogai, bet akys greit pripranta ir vėl gerai ma­to. Akies sugebėjimas prisitaikyti matyti įvairaus apšvietimo sąlygomis vadinamas adaptacija. Skiriama adaptacija tamsai (prisitaikymas matyti tamsoje) ir adaptacija šviesai (prisitaikymas matyti šviesoje).

Adaptacija tamsai. Ji vyksta lėtai. Per pirmąsias 20-30 min. tinklainės jautrumas šviesai didėja gana greitai, vėliau lėčiau ir tik praėjus 50 — 60 min. būna maksimali adaptacija. Adaptacijos laikas priklauso ir nuo prieš tai buvusio apšvietimo intensyvumo. Sveiko žmogaus akis, pabuvu­si tamsoje 1 val., tampa jautresnė šviesai keletą tūkstančių kartų. Vadi­nasi, tiek kartų sumažėja dirginamasis šviesos slenkstis.

Adaptacijai tirti galima naudoti kontrolinius mėginius. Vienas jų — tai stebėti, kaip tiriamasis elgiasi tamsoje, ar vaikščiodamas neužkliūva už daiktų. Suprantama, tyrimo duomenys bus netikslūs, orien­taciniai.

Tiksliai ištirti jautrumą šviesai galima specialiais prietaisais — adaptometrais.

Adaptacija šviesai. Ji vyksta atvirkščiai nei adaptacija tamsai. Šviesoje akies jautrumas mažėja, dirginamasis šviesos slenkstis didėja. Adaptacija šviesai vyksta greitai. Per pirmąsias 1—2 min. akis beveik visiškai adap­tuojasi.

Adaptacijos patologija. Būna adaptacijos sutrikimų ir tamsai, ir šviesai. Pirmuoju atveju žmogus blogai mato (ar visai nemato) tamsoje, antruoju — šviesoje.

Regėjimo sutrikimas prieblandoje vadinamas vištakumu, hemeralopia, o šviesoje — naktakumu, nyctalopia.

Ir viena, ir antra patologija gali būti:

  • įgimta;
  • įgyta.

Pastaroji priklauso nuo:

  • recepcinio apara­to;
  • optinės sistemos patologijos.

Vištakumas, hemeralopia. Ligonis skundžiasi, kad nemato tamsoje. Tokie ligoniai negali dirbti vairuotojais, tarnauti armijoje ir kt.

Vištakumo pavidalai:

  • Įgimtas vištakumas yra dominantiškai paveldimas. Jo etiologija neaiški. Oftalmoskopuojant ligonį, jo tinklainė­je jokios patologijos nerandama. Įgimtas vištakumas pasitaiko retai.
  • Įgytas vištakumas atsiranda dėl recepcinio aparato patologijos. Jis gali būti dvejopas:

a) funkcinis. Oftalmoskopuojant ligonį, tinklainėje nematyti jokių pakitimų. Vištakumas priklauso nuo sutrikusios regėjimo purpuro rege­neracijos.

Priežastis — A hipovitaminozė, kuri gali būti:

    • trūkstant maiste vitamino A;
    • esant kepenų patologijai, kai sutrinka vitamino A apykaita organizme.

Pirmuoju atveju gydant vartojamas vitaminas A ir atitinkama dieta. Gydymo efektas — geras;

b) simptominis vištakumas. Tai organinių akies ligų simptomas, kai pažeidžiami fotoreceptoriai (tinklainės pigmentinė distrofija, glauko­ma ir kt.). Tuomet atsiranda akies dugno ir akipločio pakitimų.

3. Optinis vištakumas, pseudohemeralopia. Jis priklauso ne nuo adaptacijos sutrikimo, bet nuo drumsties ragenos ar lęšiuko periferijoje. Šviesoje vyzdys siauras, ir drumstys netrukdo šviesai patekti į akis. Tamsoje vyzdys išsiplečia, ir drumstys užstoja kelią šviesai. Žmogus blogiau mato.

Naktakumas, nyctalopia. Tai toks procesas, kai, silpnėjant šviesai, žmogus geriau mato. Naktakumas yra spalvų aklumo požymis. Jis gali atsirasti ir dėl fotorecepcinio aparato patologijos. Dažniausiai tai būna apsinuodijus alkoholiu arba nikotinu.

Optinis naktakumas, pseudonyctalopia, yra ne adaptacijos sutri­kimas. Jis priklauso nuo ragenos ar lęšiuko drumsties centre. Temstant vyzdžiai išsiplečia ir tokios drumstys trukdo mažiau negu šviesoje, kai vyzdys yra siauras.