kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija
Puikiai vertinama akių klinika Lietuvoje ir Skandinavijoje

Akių ligos

Drauginio žvairumo gydymas

Drauginio žvairumo gydymas: pirmiausia reikia atstatyti normalią akių padėtį ir binokulinį regėjimą. Refrakcijos ydas koreguoti akiniais. Esant akomodaciniam žvairumui, gerai parinkta optinė korekcija jį ištaiso ir užtikrina normalų binokulinį regėjimą. Iš dalies akomodacinio žvairumo atveju akiniai nukrypimo kampą sumažina. Nešiojant akinius, galima išvengti ambliopijos.

Ambliopijos gydymas, pleoptika. Tikslas — gerinti žvairuojančios ambliopos akies regą, kad abi akys galėtų normaliai dirbti kartu. Tai įma­noma, kai skirtumas tarp jų regos ne didesnis kaip 0,3—0,4.

Ambliopijai gydyti naudojama daug įvairių metodų.

Vienas labiausiai paplitusių — uždengti geriau matančią akį, t. y. tiesioginė okliuzija. Vaikas tuomet žiūri savo ambliopa akimi. Kas 3—4 savaitės tikrinama, ar gerėja ambliopos akies rega. Tiesioginė okliuzija gali būti tęsiama keletą mėnesių. Taikant ją, būtina treniruoti ambliopa akį — piešti, dėstyti smulkias mozaikas. Kartais gydyti pradedama taikant netiesioginę okliuziją — dengiant silpniau matančią akį, po to pereinama prie  tiesioginės.

Tiesioginės okliuzijos metodu nepasiekus regos pagerėjimo, vyres­niems kaip ketverių metų amžiaus vaikams taikomas gydymas aparatais: naudojamas neigiamas povaizdžio metodas, visa tinklainė stimuliuojama šviesa, tinklainės makulinė sritis slopinama stimuliuojančia šviesa, lazeriu, impulsine lempa.

Ambliopijos gydymui plačiai taikomas penalizacijos metodas. Jo prin­cipas — žvairuojančiam vaikui sudaroma dirbtina anizometropija, kuri riboja gerosios akies regos aštrumą, o ambliopa akis tampa fiksuojančia. Metodo privalumas, palyginti su okliuzija, kad nė viena akis visiškai ne­pašalinama iš regėjimo akto.

Ambliopijos gydymo rezultatai priklauso nuo vaiko amžiaus, akies fiksacijos tipo ir tinklainės korespondencijos būklės.

Abiakio matymo atstatymas, orthoptica. Esant drauginiam akomoda­ciniam žvairumui, daromi ortoptiniai pratimai, kol ligonis pradeda geriau matyti abiem akimis (binokulinis matymas). Ortoptiniai pratimai įvairūs, jie skiriami atsižvelgiant į žvairuojančios akies regą, matymo pobūdį ir vaiko amžių. Gydymui gali būti panaudotas sinoptoforas, cheiroskopas. Atstatyti vienlaikį matymą ir bifoveolinį suliejimą rekomenduojama T. Kaščenkos metodu.

Norint atstatyti binokulinį regėjimą, taikomas ir diploptikos metodas. Jį galima skirti ir mažiems, 2—3 metų vaikams, jei jų akių padėtis simetrinė, žvairumo kampą ištaisius akiniais arba chirurgiškai. Jei yra likęs nedidelis žvairumo kampas, jis kompensuojamas prizmėmis. Svarbiausias diploptikos principas — sukelti žvairuojančiajam dvejinimąsi ir išugdyti sugebėjimą jį nugalėti optomotorinio fuzijos reflekso dėka.

Ortoptiniam gydymui naudojamos ir tokios priemonės, kaip akies ju­dinamųjų raumenų elektrostimuliacija ir pratimai, stiprinantys akies rau­menų paslankumą.

Drauginio žvairumo chirurginis gydymas. Indikacijos operaciniam gydymui — žvairumas, kurio nepavyksta pašalinti, taikant pleoptoortopto-diploptinį gydymą. Ankstyvas operacinis gydymas indikuotinas įgimto žvairumo atveju, kai žvairumo kampas didelis. Jei žvairumas susiformavo antrųjų metų pabaigoje ar vėliau, operuoti geriausia 3—4 metų amžiaus vaikus. Išoperavus vaikus, vyresnius nei 10 metų, dažniausiai pasiekia­mas kosmetinis efektas.

Yra dvi svarbiausios žvairumo operacijų grupės: akies raumenų veiklą silpninančios ir stiprinančios. Operacijos būdas priklauso nuo akių judi­namojo aparato būklės, žvairumo kampo dydžio ir paciento amžiaus. Raumens veiklai susilpninti atliekama raumens recesija (62 pav.), dalinė miotomija, tetlomioplastika. Šios operacijos atliekamos dažniausiai esant vidiniam žvairumui. Raumens veiklai sustiprinti daroma raumens sausgyslinės dalies rezekcija arba prorrafia (susiuvimas).

Kosmetiškai geras efektas — ortoforija arba likęs žvairumo kampas iki 7° po operacijos pasiekiamas 90—95% atvejų. Funkciniai rezultatai kur kas blogesni. Ortoforija ir binokulinis regėjimas arba mikrožvairumas su normalia tinklainės korespondencija esti tik 40—50% žvairuojančiųjų.

Pooperacinio gydymo periodas. Siekiama atstatyti ir išvystyti abiakį matymą, o jei nebuvo visiškai išgydyta ambliopija — gydyti ir ją. Kad susi­formuotų abiakis matymas, reikia ne ma­žiau 2 metų gydymo. Gydymo trukmę nulemia žvairumo rūšis bei pavidalas, žvairumo kampo dydis, regos aštrumas. Įtakos turi amžius, kada vaikas pradėjo žvairuoti, bendra vaiko sveikatos būklė bei paveldimumo faktorius. Teigiami gydymo rezultatai, net ir teoriškai, galimi ne daugiau kaip 70% atvejų. Geriausi gydymo rezultatai gaunami taikant ne­pertraukiamą kompleksinį gydymą spe­cialiuose kabinetuose, darželiuose, sana­torinėse stovyklose.