kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija

Akių ligos

Biomikroskopija

Tai labai tobulas akies tyrimo metodas plyšine lempa (biomikroskopu). Plyšinėje lempoje yra intensyvus šviesos šaltinis, kurio šviesa į akį nukreipiama pro plyšį, ir binokulinis mikroskopas (25 pav.). Vaizdas padidintas 5—60 kartų. Tiriant akį plyšine lempa, galima gauti akies skai­driųjų terpių optinius pjūvius. Šviesos pluoštas fokusuojamas į tą vietą, kurią norime apžiūrėti. Pluošto plotį galima reguliuoti specialia diafrag­ma. Plonas, stiprus šviesos pluoštas leidžia pamatyti optiniame (pvz., ragenos, lęšiuko ir kt.) pjūvyje smulkiausius pakitimus. Plyšine lempa ga­lima tirti vokų kraštą, junginę, rageną, priekinę kamerą, rainelę, vyzdį, lę­šiuką, priekinę stiklakūnio dalį.

Plyšine lempa galima tirti ir akies dugną (oftalmobioinikroskopija).