kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija
Puikiai vertinama akių klinika Lietuvoje ir Skandinavijoje

Pirkimo ir duomenų tvarkymo taisyklės

Pirkimo informacija

LIREMA elektroninėje parduotuvėje galite įsigyti sau ar padovanoti kitam asmeniui išankstinio apmokėjimo už paslaugą kuponą:

Pasirinkite norimą paslaugą, spauskite mygtuką “Į krepšelį” ir užpildykite reikiamus laukus.

Jei Kuponą perkate sau, jo elektroninę versiją gausite nurodyto el.pašto adresu. Jei vieną iš mūsų paslaugų norite padovanoti kitam asmeniui, tuomet varnele pažymėkite “Siųsti kuponą kitam gavėjui” ir užpildykite to asmens, kuriam dovanojate kuponą, kontaktinius duomenis – nupirktą kuponą nusiųsime Jūsų nurodytam gavėjui.

Atsiskaitymas

 • Atsiskaityti už kuponą galima el.būdu per banką.
 • Paslaugų kuponas nėra keičiamas į pinigus.

Kupono galiojimo laikas

 • Kuponas galioja vienerius metus nuo įsigijimo;
 • Jei kuponas nebuvo panaudotas galiojimo laikotarpiu, pinigai nėra grąžinami ir laikoma, kad prekė ar paslauga yra suteikta.

Kupono panaudojimas

Praradus ar tretiesiems asmenims atskleidus Kupono kodą, paslaugos pagal šį Kuponą Jums nebus teikiamos.

Kupono grąžinimo garantija

Kupono grąžinimo garantija galite pasinaudoti:

 • per 14 kalendorinių dienų nuo Kupono įsigijimo dienos.

Norėdami grąžinti kuponą, parašykite el.paštu lirema@lirema.lt su laiško pavadinimu “Prašau grąžinti pinigus už įsigytą kuponą” ir nurodykite:

 • kupono įsigijimo kainą, datą ir numerį;
 • savo kontaktinius duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį;
 • savo banko pavadinimą ir sąskaitos numerį.

Asmens duomenų apsauga

Dovanų kupono užsakymo ir vykdymo tikslu tvarkome dovanų kupono gavėjo vardą, pavardę, telefono numerį, informaciją apie dovanojamą paslaugą,o užsakančio dovanų kuponą asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefoną. Duomenis saugosime 1 metus.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutartis tarp užsakančio dovanų kuponą asmens ir teisėtas interesas – suteikti paslaugą dovanų kupono gavėjui.

Klinika gali pasitelkti kitus fizinius ar juridinius asmenis tvarkyti Jūsų duomenis, tačiau šių asmenų galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Taip pat norime jus informuoti, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite žemiau nurodytas teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl tvarkomų duomenų.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą mūsų privatumo politikoje. Jei turite papildomų klausimų, galite kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną dap@lirema.lt.